Hút mùi Đức ,Ý ,TBN

Máy hút khói độc lập FS Island 3388

Máy hút khói độc lập FS Island 3388

18,500,000₫

11,250,000₫

39%
Sale
Máy hút khói độc lập FS-2288IR

Máy hút khói độc lập FS-2288IR

22,500,000₫

13,540,000₫

40%
Sale
Máy hút mùi BIS 90T

Máy hút mùi BIS 90T

25,500,000₫

15,000,000₫

41%
Sale
Máy hút mùi FS 3388C1

Máy hút mùi FS 3388C1

5,300,000₫

2,900,000₫

45%
Sale
Máy hút mùi FS 3388CH

Máy hút mùi FS 3388CH

6,200,000₫

3,600,000₫

42%
Sale
Máy hút mùi FS 3388CH1

Máy hút mùi FS 3388CH1

5,900,000₫

3,300,000₫

44%
Sale
Máy hút mùi FS 369S

Máy hút mùi FS 369S

5,450,000₫

2,700,000₫

50%
Sale
Máy hút mùi FS 369S
Máy hút mùi FS 3899CH1-70

Máy hút mùi FS 3899CH1-70

6,500,000₫

3,100,000₫

52%
Sale
Máy hút mùi FS 6688S-70

Máy hút mùi FS 6688S-70

6,000,000₫

2,900,000₫

52%
Sale
Máy hút mùi toa kính gắn tường Eclipse 90/ Eclipse 70
Máy hút mùi toa kính gắn tường FS 3388C2-70/ FS 3388C2-90
Máy hút mùi toa kính gắn tường FS 3588C2-90/ FS3588C2-70
Máy hút mùi toa kính gắn tường FS 3588CH/70 – FS3588CH/90
Máy hút mùi toa kính gắn tường FS 3688S-90/ FS 3688S-70
Máy hút mùi toa kính gắn tường FS 90BL/ FS 70BL

Máy hút mùi toa kính gắn tường FS 90BL/ FS 70BL

5,800,000₫

3,400,000₫

41%
Sale
Máy hút mùi toa kính gắn tường FS EN91-90/ FS EN91-70